Konta bankowe

Wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty w księgach wieczystych

NBP O/Lublin
59 1010 1339 0013 2622 3100 0000

 

Zaliczki na koszty postępowania sądowego:

Narodowy Bank Polski O/O w Lublinie
96 1010 1339 0013 2613 9800 0000

 

Depozyty - poręczenia majątkowe:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
25 1130 1017 0021 1002 7890 0004 wpłaty bezgotówkowe

BANK PEKAO SA
63 1240 6957 0111 0000 0000 0863 wpłaty gotówkowe

 

Konto dla Ośrodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (FPP) i Pomocy Postpenitencjarnej (PP)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE
74 1130 1206 0028 9159 1520 0005

---------------------------------------------------

NUMERY MIKRORACHUNKÓW :


Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

45101000551003005066000000


I Wydział Cywilny

18101000551003005066000001

 

II Wydział Karny

88101000551003005066000002

 

III Wydział Rodzinny

61101000551003005066000003

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

34101000551003005066000004


Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jolanta Sobstyl
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d