Kontakt dla mediów

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań związanych ze współpracą Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim ze środkami masowego przekazu:

Prezes Sądu - Roman Kałuża
ul. Zamoyskiego 94
23-300 Janów Lubelski
tel.: 15 87 20 449